El suport vital bàsic (SVB) amb un desfibril·lador extern automatitzat (DEA) és un dels primers nivells d'atenció  per a les víctimes d'una aturada cardiaca. 
Aprendre a realitzar suport vital bàsic amb un desfibril·lador extern automatitzat (SVB/DEA) és un procés interactiu que requereix tant de coneixements com d'habilitats. Una part dels coneixements i algunes habilitats es poden adquirir mitjançant l'autoaprenentatge a través de l'ensenyament virtual.
En els cursos de SVB/DEA de l'European Resuscitation Council (ERC), instructors acreditats et guiaran i t'ajudaran en el procés d'aprenentatge.
El DEA està ampliament estés a Europa. Aquest curs inclou com utilitzar un DEA si aquest està disponible. Si no hi ha un DEA disponible, comenci les técniques de SVB i esperi l'ajuda professional.
En aquest document s'ofereixen els algoritmes de tractament fundamentals per a la ressuscitació dels adults i dels nens, inclosos els principals canvis en les guies del 2015.

Aquí aprendreu a:

 • Coneixer els conceptes de la cadena de supervivència
 • Coneixer el concepte del Suport Vital Bàsic
 • Realitzar correctament les maniobres de RCP
 • Utilitzar de forma correcta i segura el Desfibril·lador Extern Automatitzat
 • Col·locar una víctima en la Posició Lateral de Seguretat (PLS)
 • Actuar front una obstrucció de la via aèria per un cos extranyEl suport vital bàsic (SVB) amb un desfibril·lador extern automatitzat (DEA) és un dels primers nivells d'atenció  per a les víctimes d'una aturada cardiaca. 
Aprendre a realitzar suport vital bàsic amb un desfibril·lador extern automatitzat (SVB/DEA) és un procés interactiu que requereix tant de coneixements com d'habilitats. Una part dels coneixements i algunes habilitats es poden adquirir mitjançant l'autoaprenentatge a través de l'ensenyament virtual.
En els cursos de SVB/DEA de l'European Resuscitation Council (ERC), instructors acreditats et guiaran i t'ajudaran en el procés d'aprenentatge.
El DEA està ampliament estés a Europa. Aquest curs inclou com utilitzar un DEA si aquest està disponible. Si no hi ha un DEA disponible, comenci les técniques de SVB i esperi l'ajuda professional.
En aquest document s'ofereixen els algoritmes de tractament fundamentals per a la ressuscitació dels adults i dels nens, inclosos els principals canvis en les guies del 2015.

Aquí aprendreu a:

 • Coneixer els conceptes de la cadena de supervivència
 • Coneixer el concepte del Suport Vital Bàsic
 • Realitzar correctament les maniobres de RCP
 • Utilitzar de forma correcta i segura el Desfibril·lador Extern Automatitzat
 • Col·locar una víctima en la Posició Lateral de Seguretat (PLS)
 • Actuar front una obstrucció de la via aèria per un cos extranyEl suport vital bàsic (SVB) amb un desfibril·lador extern automatitzat (DEA) és un dels primers nivells d'atenció  per a les víctimes d'una aturada cardiaca. 
Aprendre a realitzar suport vital bàsic amb un desfibril·lador extern automatitzat (SVB/DEA) és un procés interactiu que requereix tant de coneixements com d'habilitats. Una part dels coneixements i algunes habilitats es poden adquirir mitjançant l'autoaprenentatge a través de l'ensenyament virtual.
En els cursos de SVB/DEA de l'European Resuscitation Council (ERC), instructors acreditats et guiaran i t'ajudaran en el procés d'aprenentatge.
El DEA està ampliament estés a Europa. Aquest curs inclou com utilitzar un DEA si aquest està disponible. Si no hi ha un DEA disponible, comenci les técniques de SVB i esperi l'ajuda professional.
En aquest document s'ofereixen els algoritmes de tractament fundamentals per a la ressuscitació dels adults i dels nens, inclosos els principals canvis en les guies del 2015.

Aquí aprendreu a:

 • Coneixer els conceptes de la cadena de supervivència
 • Coneixer el concepte del Suport Vital Bàsic
 • Realitzar correctament les maniobres de RCP
 • Utilitzar de forma correcta i segura el Desfibril·lador Extern Automatitzat
 • Col·locar una víctima en la Posició Lateral de Seguretat (PLS)
 • Actuar front una obstrucció de la via aèria per un cos extrany