Weekly outline

 • Etapa 1. Introducció al curs de SVI  LLEGEIX

  El curs de Suport Vital Immediat és un curs multidisciplinari d’un dia de durada (o dues sessions de mig dia) que aporta els coneixements i habilitats fonamentals  per a l’assistència a la fase inicial dels pacients crítics i/o que requereixen ressuscitació. És per tant un curs ideal per l’entrenament dels professionals sanitaris de qualsevol nivell assistencial.

  El curs aporta més continguts que un curs de Suport Vital Bàsic, coneixements i habilitats pel maneig de la via aèria, pel reconeixement d’electrocardiogrames i per la desfibril·lació ràpida i segura amb desfibril·ladors manuals. El concepte és similar al del curs de Suport Vital Avançat però ajustant els continguts al nivell que els alumnes requereixen.

  La sessió presencial està focalitzada en la realització de les tècniques, integrant tant coneixements com habilitat en la ressuscitació, i la fase virtual d’aprenentatge, juntament amb el manual del curs, té com a objectiu aportar els coneixements necessaris per obtenir un major aprofitament de la fase presencial. Si us plau, pren-te el temps suficient per completar cada etapa del curs.


  • Etapa 2. Introducció

  • Etapa 3. Reconeixement del pacient que es deteriora

  • Etapa 4. Suport Vital Immediat

  • Etapa 5. Habilitats en la ressuscitació 1 (A i B)

  • Etapa 6. Habilitats en la ressuscitació 2. (C)

  • Etapa 7. Cures postressuscitació

  • Etapa 8 - Test previ a la fase presencial

  • Etapa 9 - Enquesta de satisfacció