Directora e instructora: Manuela Benítez Gómez 

El període que tenen els alumnes per a registrar-se i matricular-se a l'Aula Virtual és: Del 6 al 11 de maig de 2018
Dates Fase NO Presencial: Del 11 al 28 de maig
Dates Fases Presencials: 29 de maig