Director: Abel Martinez Mejias
Instructors: Oscar Garcia i Jordi Garcia   

El període que tenen els alumnes per a registrar-se i matricular-se a l'Aula Virtual és: Del 4 al 9 d'abril de 2018
Dates Fase NO Presencial: Del 6 al 25 d'abril
Dates Fases Presencials: 26 d'abril