Director: Lluís Mayol Canals
  
El període que tenen els alumnes per a registrar-se i matricular-se a l'Aula Virtual és: Del 9 al 16 d'abril de 2018
Dates Fase NO Presencial: Del 16 d'abril al 15 de maig
Dates Fases Presencials: 16 de maig