Director: Abel Martinez Mejias
Instructors: Jesús Lorenzo Payeras Grau i Ester Cañadell Yetano

El període que tenen els alumnes per a registrar-se i matricular-se a l'Aula Virtual és: Del 22 al 29 de gener de 2018
Dates Fase NO Presencial: Del 29 de gener al 20 de febrer
Dates Fases Presencials: 21 de febrer