Director: Cèsar W.Ruiz Campillo
Instructora: Meritxell Jiménez Llahí

El període que tenen els alumnes per a registrar-se i matricular-se a l'Aula Virtual és: Del 9 al 13 de gener de 2018
Dates Fase NO Presencial: Del 13 de gener al 12 de febrer
Dates Fases Presencials: 13 i 21 de febrer