Director: Abel Martinez Mejias
Instructor: Francisco Javier Traveria   

El període que tenen els alumnes per a registrar-se i matricular-se a l'Aula Virtual és: Del 29 de novembre al 4 de desembre de 2017
Dates Fase NO Presencial: Del 28 de novembre al 13 de desembre
Dates Fases Presencials: 14 de desembre