Director: Abel Martínez
Instructor: Sergio Alonso     

El període que tenen els alumnes per a registrar-se i matricular-se a l'Aula Virtual és: Del 6 al 9 d'octubre de 2017
Dates Fase NO Presencial: Del 1 al 18 d'octubre
Dates Fases Presencials: 19 d'octubre